menu

Meie koostöö põhineb koosloomel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Oma tegevuses lähtume Vabaühenduste Eetikakoodeksist

Lepituse Instituudi missiooniks on:
 • olla lepituse valdkonna arendaja, pakkudes heatasemelist lepitajate väljaõpet

 • olla kompetentsi ja teavituskeskus lepitusalase valdkonna teadlikkuse tõstmisel

 • olla heaks partneriks riigile lepitusvaldkonna teenuste rakendamise mudeli loomisel ja juurutamisel Eestis

Visioon:

Lepituse Instituut on rahvusvahelise võrgustikuga lepituse kompetentsikeskuseks Eestis ja tugev partner riigile professionaalse lepitusteenuse pakkumisel.

Perelepitusteemalised vestlusringid

MTÜ Lepituse Instituut kutsub osalema perelepitusalastel vestlusringidel üle Eesti. Plaanis on korraldada 7 vestlusringi alljärgnevates kohtades. Kuupäevad on paigas,toimumiskohtade osas anname infot jooksvalt.

Tartu 04.04.2019 kl 10-12 Peretarkuse Keskuses (Suur Kaar 53 Tartu)
Pärnu 22.04.2019 kl 10-12 OÜ Febrec ruumides Papiniidu 5 Pärnu (4.korrus Sillakeskuse Büroomaja)
Valga 07.05.2019 kl 10-12 Tiina Loomemaja (Lai tn 19 Valga)
Rakvere 21.05.2019 kl 10-12 (Lai 20 Rakvere)
Võru 24.09.2019 kl 10-12 Võru Linnavalitsuse saal (Jüri 11, Võru, IV korrus, sisenemine hoovi poolt)
Narva 08.10.2019 kl 11-13 Narva linna Sotsiaalabiametis (Narva, Linda 4, 4.korrus, kabinet 414)

Vestlusringi veavad valdkonnas tegevad perelepitajad koos kohaliku omavalitsuse spetsialistide ja kohtunikega- kellel kõigil tööalane seos teemaga.

Osalema on oodatud kõik inimesed, kellel huvi saada perelepituse kohta täiendavat informatsiooni.

Käsitleme igas kohas täpselt neid teemasid, mis kokkutulnuid kõige rohkem huvitavad seoses perelepitusega.

Arutleme:
 • Mis on perelepitus ja kellele?
 • Kuidas see töötab?
 • Kuidas on see korraldatud?
 • Millised on võimalused ja arengukohad?
 • Kuidas toimida, kui tekib vajadus kasutada?
 • Millised on erinevate osapoolte vajadused?
Osalemissoovist palume teada anda meiliaadressil rajasalu@hotmail.com Info tel. +372 509 0680 Aila Rajasalu

Kohtumised toimuvad Hasartmängumaksu nõukogu toel.

hasartmangumaksu-noukogu

MTÜ Lepituse Instituut on registreeritud majandustegevuse registris perelepitusalase koolituskavaga koolitusasutusena nr 210537.
Eesti Töötukassa juhatuse 30. mai 2019. a otsustusega nr 53 on Mittetulundusühing Lepituse Instituut (80426606) kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi partneriks.
MTÜ Lepituse Instituut õppekorralduse ja koolituse kvaliteedi tagamise alused
 • filter_drama Perelepitusalane koolitus 2019
  AL-Institute ja Lepituse Instituut alustavad märtsis perelepitusalase aluskoolitusega Tartus.

  Koolitus koosneb 7 moodulist.

  Iga moodul kestab kolm päeva:

  1. Päev kl 14-18

  2.ja 3. Päev kl 9.30-17.30.

  I moodul - 28.03-30.03

  Sissejuhatus, konfliktiteooria, kommunikatsioon

  II moodul - 25.04-27.04

  Peredünaamika, lapsed, vanemad

  III moodul – 23.05-25.05

  Lepitaja roll

  IV moodul – 14.06-15.06

  Seadusandlus lepituses

  V moodul – 29.08-31.08

  Emotsioonid lepituses – eriolukorrad lepituses, supervisioon

  VI moodul – 19.09-21.09

  Enesereflektsioon

  VII moodul – 24.10-26.10

  Eksam, lõpetamine

  Koolituse lõpetamisel saab AL-Institute ja Lepituse Instituudi sertifikaadi perelepitusalase alusväljaõppe läbimise kohta 160 tunni ulatuses.

  Koolituse läbimine avardab lepitamise võimalusi täiesti uues kvaliteedis, tutvustades erinevaid lepitusviise ja andes neuroloogilisi teadmisi lepituse kontekstis. Suur rõhk pannakse tööle emotsioonidega, õpetus on uuenduslik ja kohandatud spetsiaalselt baltimaadele.

  Õpe on kogemuslik ja rakenduspsühholoogiline, näitlikustatud juhtumite põhine- õpe toimub suuresti elava näite põhjal, seda vaadeldes ja kogedes. Koolituse ajal ja järgselt on eelduseks osalejate praktiseerimine lepitajana.

  Koolituse läbiviimisel on suur roll AL-Institute juhil ja pikaajalise kogemusega lepitajal-koolitajal Aloys Leyendeckeril, osalemas on ka Lepituse Instituudi koolitajad ning võimalusel lisandub kogenud lepitajaid- koolitajaid mujalt maailmast.


  Kursuse lõpetamise eelduseks on 95- protsendiline osalemine moodulitel.

  Koolitus lõpeb praktilise eksamiga.

  Koolituse osalustasu on 540 euri.

  Koolitusrühma suurus on 16 inimest.

  Õpe toimub eesti ja saksa keeles ( sünkroontõlkega).

  Koolitus on rahastatud Hasartmängumaksu Nõukogu toel.


  Täpsem info ja registreerimine:

  Aila Rajasalu

  rajasalu@hotmail.com

  tel. +372 509 0680


  Koolitust tuleb läbi viima Saksa Liitvabariigist pärit ja Euroopas ( sh Ida –Euroopas) tunnustatud lepitusalane teadlane ja koolitaja Aloys Leyendecker( AL-Institut Mediation & Konfliktmanagement).

  Aloys Leyendecker on panustanud ka Läti Vabariigis perelepitusteenuse käivitamisse ja perelepitajate koolitamisse. Aloys omab teaduskraadi eripedagoogikas, teoloogias ja on litsenseeritud koolitaja lepituse erinevate valdkondade lõikes, samuti pikaajalise praktikaga ja tegev lepitajana. Aloys Leyendecker on kirjutanud lepitusvaldkonnast ning tema kirjutisi on avaldatud mitmes riigis ( sh Lätis, Venemaal jne).

  Täpsemalt on võimalik lugeda Aloys Leyendeckeri kohta lisaks  https://www.in-mediation.eu/al-institut

  hasartmangumaksu-noukogu
 • filter_drama Perelepitusalane täiendkoolitus 2018
  LEPITUSE INSTITUUT korraldab Tartus perelepitusalase täiendkoolituse 27.09-29.09.2018

  Täiendkoolitust tuleb läbi viima Saksa Liitvabariigist pärit ja Euroopas ( sh Ida –Euroopas) tunnustatud lepitusalane teadlane ja koolitaja Aloys Leyendecker ( AL-Institut Mediation & Konfliktmanagement).

  Aloys Leyendecker on panustanud ka Läti Vabariigis perelepitusteenuse käivitamisse ja perelepitajate koolitamisse. Aloys omab teaduskraadi eripedagoogikas, teoloogias ja on litsenseeritud koolitaja lepituse erinevate valdkondade lõikes, samuti pikaajalise praktikaga ja tegev lepitajana. Aloys Leyendecker on kirjutanud lepitusvaldkonnast ning tema kirjutisi on avaldatud mitmes riigis ( sh Lätis, Venemaal jne).

  Aloys Leyendeckeri emakeel on saksakeel, mistõttu oleme koolituse planeerinud koos tõlkega saksa- eesti suunal, et võimalikult täpselt kogu sisu saaks edasi antud ja kogemused jagatud.

  Täpsemalt on võimalik lugeda Aloys Leyendeckeri kohta lisaks https://www.in-mediation.eu/al-institut


  Koolitus on rahastatud Hasartmängumaksu Nõukogu toel.

  Koolituse rühm on ca 15 inimest ja osalemine kutsetega.

  Lisainfo: rajasalu@hotmail.com

  Koolituse orienteeruv ajakava on järgmine: 27.09 kl 13.00-17.00, 28.09-29.09 kl 10.00-17.00 koos lõuna ja kohvipausidega.

  hasartmangumaksu-noukogu

Isal on tähtis roll lapse arengus
Ava artikkel

Ühingust

Juhatus

tarvo

Tarvo Tendal

+372 52 75 624

tarvo(ät)goodwillpartners.ee

Tarvo Tendali kohta saab lähemalt lugeda tema lehelt http://goodwillpartners.ee/organisatsioonide-arendamine/tarvo-tendal/aila

Aila Rajasalu

+372 50 90 680

rajasalu@hotmail.com

Rahvusvahelisele standardile (ANSE) vastava kvalifikatsiooni ja kogemusega valdkonnaülene superviisor ja coach. Oman kõrgeimat kutset perelepitajana ja aastakümnete pikkust kogemust läbirääkimiste pidamisel ja vanemate vaheliste vaidluste vahendamisel.

Õppinud eripedagoogikat, sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat ning meditsiini. Täiendanud end pidevalt nõustamis-ja teraapiaalaselt. Koolitanud ja superviseerinud üksikisikuid, meeskondi ja organisatsioone. Oman mitmete organisatsioonide, meeskondade ja projektide loomise, käivitamise ja juhtimise kogemust. Hetkel tegev nõustaja, koolitaja, superviisori, coachi ja perelepitajana. Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige ja MTÜ Peretarkuse keskus juhatuse liige

Olen töötanud kohalikus omavalitsuses lastekaitse spetsialistina, intellektipuudega laste koolis kasvatajana, kasvatuse eritingimusi vajavate laste koolis eripedagoogi ja õpetajana, käivitanud erihoolekandeasutust psüühilise erivajadusega inimestele kodu juhi ja vanemtegevusjuhendajana.

Olen ema kolmele lapsele ja abielus.ylla

Ülla Visnapuu

+372 53 417 306

ylla.visnapuu@gmail.com

Läbisin 2013-2016 superviisori ja coachi väljaõppe (International Supervision and Coaching Institute) ning oman rahvusvahelisele standardile (ANSE) vastava kvalifikatsiooni sertifikaati. 2016.a õppisin perelepitajaks. 2017.a läbisin Tervise Arengu Instituudi projekti „Imelised aastad“ raames lapsevanemate suhtlustreeneri koolituse.

Lõpetasin 2000.a. Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaaltöö eriala, oman pikaaegset avaliku sektori töökogemust lastekaitse, sotsiaalhoolekande ning tervishoiukorralduse valdkonnas. Olen ennast pidevalt täiendanud nõustamiskunstis, sotsiaaltöö, lastekaitse, õigusloome ja teraapia valdkonnas. Olen koolitanud ja superviseerinud üksikisikuid, meeskondi ning organisatsioone, lepitajana pidanud läbirääkimisi ja vahendanud vanemate vahelisi vaidlusi. Pikemaajalise supervisiooniprojektina nimetan Maarjamaa Hariduskolleegiumi meeskondade töönõustamist.

2000 - 2017 töötasin Valga Maavalitsuses, hetkel olen tegev nõustaja-, koolitaja, superviisori- ja perelepitajana. Minu nõustamiskabinet asub Valgas, Tiina Loomemajas aadressil Lai 19. Olen Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu täisliige, Eesti Lepitajate Ühingu liige, MTÜ Supervisiooni ja Teraapia Keskuse ning MTÜ Lepituse Instituudi juhatuse liige.

Olen ema ühele pojale.
Põhikiri

MTÜ Lepituse Instituut põhikiri


1 Üldsätted

1.1 Mittetulundusühingu nimi on “Mittetulundusühing Lepituse Instituut” (edaspidi “ühing”).

1.2 MTÜ Lepituse Instituut inglise keeles on Institute of Mediation.

1.3 Ühing on lepitusalase valdkonnaga seotud füüsiliste isikute vabatahtlik organisatsioon, mis tegutseb avalikkuse huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel..

1.4 Ühingu asukoht on Eesti Vabariik.

1.5 Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.


2 Ühingu eesmärk ja tegevused

2.1 Ühingu tegevuse eesmärgiks on:

2.1.1 ühiskonnas lepitusalase teadlikkuse tõstmine;

2.1.2 lepitusalase hariduse edendamine, koolituste, täiendkoolituste ja kvalifikatsiooni tõstmise korraldamine;

2.1.3 erinevatele sihtrühmadele ennetus- ja teavitustöö tegemine ning teenuste pakkumine.

2.2 Tegevused eesmärkide saavutamiseks:

2.2.1 koolituste, teabepäevade, seminaride, loengute, praktikumide organiseerimine ja läbiviimine ning teadustöös osalemine;

2.2.2 lepitusteenuse osutamine

2.2.3 erinevate valdkondade spetsialistide ja organisatsioonide koolitamine, nõustamine;

2.2.4 samasihiliste organisatsioonide, ühingute, liitude ja seltside koostöö nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil;

2.2.4 samasihiliste organisatsioonide, ühingute, liitude ja seltside koostöö nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil;

2.2.6 igasugune muu eesmärkide saavutamiseks vajalik tegevus, mis on kooskõlas kehtivate seaduste, heade kommete ja tavadega..


3 Ühingu liikmeks astumise ja ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

3.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga täiskasvanud isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab ühingu juhatusele kirjaliku avalduse.

3.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.

3.3 Ühingu väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

3.4 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul ja ühingu poolt korraldatud üritusel;

3.5 Ühingust väljaarvamise otsustab ühingu juhatus, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

3.6 Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkoosolekul.


4 Ühingu liikmete õigused ja kohustused

4.1 Ühingu liikmel on õigus:

4.1.1 osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul ja võtta osa ühingu poolt korraldavatest üritustest;

4.1.2 olla valitud juhatusse ja muude organite liikmeks;

4.1.3 saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta.

4.2 Ühingu liige on kohustatud:

4.2.1 järgima käesoleva põhikirja nõudeid ja ühingu organite, juhatuse ja üldkoosolekute otsuseid; käituma eetiliselt ja ühingu eesmärgist lähtuvalt.


5 Üldkoosolek

5.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.

5.2 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud mõne teise organi pädevusse.

5.3 Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.3.1 põhikirja muutmine;

5.3.2 eesmärkide muutmine;

5.3.3 juhatuse liikmete valimine;

5.3.4 juhatuse või liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;

5.3.5 juhatuse liikmete töö tasustamise korra kinnitamine;

5.3.6 ühingu eelarve ning majandusaasta tulemuste kinnitamine;

5.3.7 ühingu ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustamine.

5.4. Üldkoosolek toimub korralisena mitte vähem kui 1 kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus, teatades üldkoosoleku toimumisest ning selle päevakorrast kirjalikult kõiki liikmeid vähemalt 30 päeva ette.

5.5 Küsimusi, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik ühingu liikmed või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole ühingu liikmetest.

5.6 Üldkoosolek kutsutakse kokku erakorralisena, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest, samuti kui seda nõuavad ühingu huvid.

5.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 20% ühingu liikmetest.

5.8. Üldkoosoleku ostus on vastuvõetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.

5.9. Üldkoosolek otsustab 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete häälteenamusega:

5.9.1 põhikirja muutmise;

5.9.2 ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise;

5.9.3 ühingu liikme vastuvõtmise.

5.10. Igal ühingu täisliikmel on üks hääl. Üldkoosolekul võib Ühingu liige kirjalikult volitada teist Ühingu liiget tema eest hääletama.

5.11 Ühingu liige võib koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõude kohta anda oma hääle elektrooniliste vahendite abil enne koosolekut või koosoleku kestel. Elektrooniline hääletamine peab toimuma elektrooniliselt ning samas unikaalsel ja võltsimatul viisil, mis tähendab, et liikme hääl/tahteavaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud. Elektrooniliselt hääletanud liige loetakse koosolekul osalevaks.

5.12 Liikmete üldkoosoleku kohta peetakse protokolli.


6 Juhatus

6.1. Ühingut juhib ja esindab juhatus. Juhatuses on 3 (kolm) liiget.

6.2 Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt 2 aastaks.

6.3 Juhatuse koosolek kutsutakse kokku juhatuse esimehe, juhatuse liikme või üldkoosoleku nõudmisel.

6.4 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolt häälteenamusega. Juhatuse koosoleku kohta peetakse protokolli.

6.5 Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata. Otsuse kavand saadetakse elektroonselt kõikidele juhatuse liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul juhatuse liige peab esitama oma seisukoha. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas elektroonselt üle poole juhatuse liikmetest. Elektroonse hääletamise tulemustest teavitatakse kõiki juhatuse liikmeid.

6. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:

a) ühingu igapäevategevuse korraldamine;

b) ühingu liikmete arvestuse pidamine;

c) ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;

d) majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

e) ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.


7 Ühingu vara

7.1 Ühingu vara moodustub:

7.1.1 vabatahtlikest annetustest ja eraldistest;

7.1.2 publikatsioonide müügist;

7.1.3 põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevate tasuliste ürituste korraldamisest;

7.1.4 muudest seadusega lubatud laekumistest.

7.2 Ühingu vara ei kuulu Ühingu tegevuse ajal jagamisele Ühingu liikmete vahel.

7.3 Ühingu lõpetamisel jaotatakse allesjäänud vara vastavalt üldkoosoleku otsusele.


8 Ühingu lõpetamine

8.1 Ühingu lõpetamine toimub Mittetulundusühingute seaduse ptk 5. alusel.


Tagasiside

Teie tagasiside on meile oluline, et parandada teenuste kvaliteeti. Kui soovite vastust, siis palume kindlasti täita ära kontaktandmete osa. Kõiki kaebusi, ettepanekuid ja probleemjuhtumeid menetletakse põhjalikult ja antakse avaldajale soovi korral tagasisidet.

Kiita võib ka 😊

perm_identity
mail_outline
mode_edit