Lepituse Instituut on rahvusvahelise võrgustikuga lepituse kompetentsikeskuseks Eestis ja tugev partner riigile professionaalse
lepitusteenuse pakkumisel.

MEIE MISSIOON ON
  • OLLA LEPITUSE VALDKONNA ARENDAJA, PAKKUDES HEATASEMELIST LEPITAJATE VÄLJAÕPET
  • OLLA KOMPETENTSI JA TEAVITUSKESKUS LEPITUSALASE VALDKONNA TEADLIKKUSE TÕSTMISEL
  • OLLA HEAKS PARTNERIKS RIIGILE LEPITUSVALDKONNA TEENUSTE RAKENDAMISE MUDELI LOOMISEL JA JUURUTAMISEL EESTIS
MEIE INSTITUUDI ÕPPEKORRALDUSE JA KOOLITUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED ON KÄTTESAADAVAD SIIN