Lepituse Instituut on rahvusvahelise võrgustikuga lepituse kompetentsi-keskuseks Eestis ja tugev partner riigile professionaalse lepitusteenuse
pakkumisel.

Meie missioon on olla:
  • lepituse valdkonna arendaja, pakkudes heatasemelist lepitajate väljaõpet
  • kompetentsi ja teavituskeskus lepituse valdkonna teadlikkuse tõstmisel
  • partneriks riigile lepitusvaldkonna teenuste rakendamise mudeli loomisel ja juurutamisel Eestis
Meie Instituudi õppekorralduse ja koolituse kvaliteedi tagamise alused on kättesaadavad SIIN