Lepituse instituut MTÜ

Telefon: +372 5691 1238
E-mail: info@lepituseinstituut.ee
Facebook: Lepituse Instituut


Teie tagasiside on meile oluline, et parandada teenuste kvaliteeti. Kui soovite vastust, siis palume kindlasti täita ära kontaktandmete osa. Kõiki kaebusi, ettepanekuid ja probleemjuhtumeid menetletakse põhjalikult ja antakse avaldajale soovi korral tagasisidet.  Kiita võib ka 😊


Email again: