Blogi

Kuidas mõistlikult lahku minna?

Rakveres toimus perelepitusalane infopäev
Kuidas mõistlikult lahku minna ?Kas lepime ära või lepime kokku? Lepituse Instituut käis 21.mail Rakveres infopäeval rääkimas perelepitusest ning kogu lugu sai ka artiklina laiemale publikule lugemiseks. Artikkel lugemiseks SIIN
Loe lisaks

Perelepitusalased infopäevad

Lepituse instituut viis aprillis ja mais läbi perelepitusalase teadlikkuse tõstmiseks vestlusringid Tartus, Pärnus, Valgas ja Rakveres.
Huvi teema vastu oli suur. Kohal olid väga erineva sihtrühma esindajad: kohaliku omavalitsus, erinevad laste ja peredele teenuste pakkujad, politseinikud, kohtunikud, advokaadid jms. Kokku osales neljas töötoas üle 70 huvilise.
Toimunud vestlusringides jäid kõlama osapoolte vahel järgmised teemad:
• vajalik suurendada inimeste teadlikkust perelepitusest, perenõustamisest ja pereteraapiast;
• lastekaitsjate TOP10 teemade nimekirjas on esikohal laste hooldusõigusküsimused. Laste vaimse tervise seisukohalt on perelepitusteenus väga vajalik. Teenusel on oluline koht lastekaitsesüsteemis.
• eestimaal elab palju multikultuurseid peresid, mistõttu vajatakse nii eesti, vene kui ka inglise keelt rääkivaid perelepitajaid;
• ennetusmeetmena tuleb panustada vanemaharidusse ja paarisuhte koolitustesse;
• lepitusvaldkonna arendamiseks ja edukaks perelepituseks on vajalik senisest suurem koostöö ametkondade ja spetsialistide vahel. Olulised võrgustiku juhtumipõhised kohtumised, koolitused ja supervisioonid.
Sügisest jätkame perelepitusalaste vestlusringidega 24.septembril Võru/Põlvas ja 10.oktoobril Narvas ning lõpetame ringkäigu 21.november Viljandis.


Loe lisaks

Perelepitusalane aluskoolituse 4.moodul toimus kohtumajas

Nädalavahetusel toimus perelepitajate väljaõppe 4.moodul, üldpealkirjaga "õigusmoodul".
 Kahte päeva vedasid Tartu kohtumajas kohtunik Donald Kiidjärv ja sotsiaal-ja tervishoiuosakonna juht Merle Liivak, kes rääkisid perekonnaõigusest ja sotsiaaltööst. Lisaks rääkis Katti Kask ohvriabist ja taastava õiguse põhimõtetest; vandeadvokaat Ly Uiga advokaadi ootustest lepitusele ning abiprokurör Margit Pärn lähisuhte vägivallast. Toimus ühe juhtumi praktiline kohtukaasus. Tagasiside ringis teise päeva lõpus arvas grupp, et üks põnevamaid koolitusi seaduse ja õiguste teemal! 
Loe lisaks

Perelepitusalane aluskoolitus

Lepituse Instituut alustas 28.märtsist perelepitusalase aluskoolitusega Tartus. 
 Koolitus kestab kuni 26.oktoobrini ja koosneb 7.moodulist (iga moodul 3 päeva). Koolitaja on Saksamaalt AL-Institut Mediation & Konfliktmanagement juht ja pikaajalise kogemusega lepitaja-koolitaja Aloys Leyendecker.
Koolituse läbimine avardab lepitamise võimalusi täiesti uues kvaliteedis, tutvustades erinevaid lepitusviise ning andes neuroloogilisi teadmisi lepituse kontekstis. Suur rõhk pannakse tööle emotsioonidega, õpetus on uuenduslik ja kohandatud spetsiaalselt Baltimaadele.
Õpe toimub eesti ja saksa keeles ( sünkroontõlkega).
Koolitus on rahastatud Hasartmängumaksu Nõukogu toel.
Loe lisaks

Perelepitusalase täiendkoolitus

 27.09-29.09 2018 toimus perelepitusalane täiendkoolitus. 

Läbiviija oli Aloys Leyendecker ( AL-Institut Mediation & Konfliktmanagement,  Saksa Liitvabariigist pärit ja Euroopas sh Ida –Euroopas tunnustatud lepitusalane teadlane ja koolitaja). Ta on panustanud ka Läti Vabariigis perelepitusteenuse käivitamisse ja perelepitajate koolitamisse. Aloys omab teaduskraadi eripedagoogikas, teoloogias ja on litsenseeritud koolitaja lepituse erinevate valdkondade lõikes, samuti pikaajalise praktikaga ja tegev lepitajana. Aloys Leyendecker on kirjutanud lepitusvaldkonnast ning tema kirjutisi on avaldatud mitmes riigis ( sh Lätis, Venemaal jne).

Koolitus oli rahastatud Hasartmängumaksu Nõukogu toel. 

Täpsemalt on võimalik lugeda Aloys Leyendeckeri kohta lisaks https://www.in-mediation.eu/al-institut

Loe lisaks