27.09-29.09.2018 toimub Tartus perelepitusalane täiendkoolitus. Täiendkoolitust tuleb läbi viima Saksa Liitvabariigist pärit ja Euroopas ( sh Ida –Euroopas) tunnustatud lepitusalane teadlane ja koolitaja Aloys Leyendecker ( AL-Institut Mediation & Konfliktmanagement).

Aloys Leyendecker on panustanud ka Läti Vabariigis perelepitusteenuse käivitamisse ja perelepitajate koolitamisse. Aloys omab teaduskraadi eripedagoogikas, teoloogias ja on litsenseeritud koolitaja lepituse erinevate valdkondade lõikes, samuti pikaajalise praktikaga ja tegev lepitajana. Aloys Leyendecker on kirjutanud lepitusvaldkonnast ning tema kirjutisi on avaldatud mitmes riigis ( sh Lätis, Venemaal jne).

Aloys Leyendeckeri emakeel on saksa keel, mistõttu oleme koolituse planeerinud koos tõlkega saksa- eesti suunal, et võimalikult täpselt kogu sisu saaks edasi antud ja kogemused jagatud. Täpsemalt on võimalik lugeda Aloys Leyendeckeri kohta lisaks https://www.in-mediation.eu/al-institut

Koolitus on rahastatud Hasartmängumaksu Nõukogu toel. Koolituse rühm on ca 15 inimest ja osalemine kutsetega.

Lisainfo: rajasalu@hotmail.com 

Koolituse orienteeruv ajakava on järgmine: 27.09 kl 13.00-17.00, 28.09-29.09 kl 10.00-17.00 koos lõuna ja kohvipausidega.


hasartmangumaksu-noukogu