28.03-26.10.2019 alustavad Tartus Al-Institute ja Lepituse Instituut perelepitusalase aluskoolitusega. 

Koolitus koosneb 7.moodulist. Iga moodul kestab kolm päeva:

I moodul - 28.03-30.03    Sissejuhatus, konfliktiteooria, kommunikatsioon

II moodul - 25.04-27.04  Peredünaamika, lapsed, vanemad

III moodul – 23.05-25.05   Lepitaja roll

IV moodul – 14.06-15.06    Seadusandlus lepituses

V moodul – 29.08-31.08     Emotsioonid lepituses – eriolukorrad lepituses, supervisioon

VI moodul – 19.09-21.09   Enesereflektsioon

VII moodul – 24.10-26.10   Eksam, lõpetamine

Koolituse lõpetamisel saab AL-Institute ja Lepituse Instituudi sertifikaadi perelepitusalase alusväljaõppe läbimise kohta 160 tunni ulatuses.

Koolituse läbimine avardab lepitamise võimalusi täiesti uues kvaliteedis, tutvustades erinevaid lepitusviise ja andes neuroloogilisi teadmisi lepituse kontekstis. Suur rõhk pannakse tööle emotsioonidega, õpetus on uuenduslik ja kohandatud spetsiaalselt baltimaadele.

Õpe on kogemuslik ja rakenduspsühholoogiline, näitlikustatud juhtumite põhine- õpe toimub suuresti elava näite põhjal, seda vaadeldes ja kogedes. Koolituse ajal ja järgselt on eelduseks osalejate praktiseerimine lepitajana.

Koolituse läbiviimisel on suur roll AL-Institute juhil ja pikaajalise kogemusega lepitajal-koolitajal Aloys Leyendeckeril, osalemas on ka Lepituse Instituudi koolitajad. Aloys Leyendecker on panustanud ka Läti Vabariigis perelepitusteenuse käivitamisse ja perelepitajate koolitamisse. Aloys omab teaduskraadi eripedagoogikas, teoloogias ja on litsenseeritud koolitaja lepituse erinevate valdkondade lõikes, samuti pikaajalise praktikaga ja tegev lepitajana. Aloys Leyendecker on kirjutanud lepitusvaldkonnast ning tema kirjutisi on avaldatud mitmes riigis ( sh Lätis, Venemaal jne).

Kursuse lõpetamise eelduseks on 95- protsendiline osalemine moodulitel. Koolitus lõpeb praktilise eksamiga.

Koolituse osalustasu on 540 euri. Koolitusrühma suurus on 16 inimest. Õpe toimub eesti ja saksa keeles ( sünkroontõlkega).

Koolitus on rahastatud Hasartmängumaksu Nõukogu toel.

hasartmangumaksu-noukogu

Täpsem info ja registreerimine:  Aila Rajasalu     rajasalu@hotmail.com