28.03-26.10.2019 alustavad Tartus Al-Institute ja Lepituse Instituut perelepitusalase aluskoolitusega. 

Koolitus koosneb 7.moodulist. Iga moodul kestab kolm päeva:

I moodul - 28.03-30.03    Sissejuhatus, konfliktiteooria, kommunikatsioon

II moodul - 25.04-27.04  Peredünaamika, lapsed, vanemad

III moodul – 23.05-25.05   Lepitaja roll

IV moodul – 14.06-15.06    Seadusandlus lepituses

V moodul – 29.08-31.08     Emotsioonid lepituses – eriolukorrad lepituses, supervisioon

VI moodul – 19.09-21.09   Enesereflektsioon

VII moodul – 24.10-26.10   Eksam, lõpetamine

27.09-29.09.2018 toimub Tartus perelepitusalane täiendkoolitus. Täiendkoolitust tuleb läbi viima Saksa Liitvabariigist pärit ja Euroopas ( sh Ida –Euroopas) tunnustatud lepitusalane teadlane ja koolitaja Aloys Leyendecker ( AL-Institut Mediation & Konfliktmanagement).

ka Läti Vabariigis perelepitusteenuse käivitamisse ja perelepitajate koolitamisse. Aloys omab teaduskraadi eripedagoogikas, teoloogias ja on litsenseeritud koolitaja lepituse erinevate valdkondade lõikes, samuti pikaajalise praktikaga ja tegev lepitajana. Aloys Leyendecker on kirjutanud lepitusvaldkonnast ning tema kirjutisi on avaldatud mitmes riigis ( sh Lätis, Venemaal jne).

Kursuse lõpetamise eelduseks on 95- protsendiline osalemine moodulitel. Koolitus lõpeb praktilise eksamiga.

Koolituse osalustasu on 540 euri. Koolitusrühma suurus on 16 inimest. Õpe toimub eesti ja saksa keeles ( sünkroontõlkega).

Koolitus on rahastatud Hasartmängumaksu Nõukogu toel.

hasartmangumaksu-noukogu

Täpsem info ja registreerimine:  Aila Rajasalu     rajasalu@hotmail.com