Perelepitusalased infopäevad

Lepituse instituut viis aprillis ja mais läbi perelepitusalase teadlikkuse tõstmiseks vestlusringid Tartus, Pärnus, Valgas ja Rakveres.
Huvi teema vastu oli suur. Kohal olid väga erineva sihtrühma esindajad: kohaliku omavalitsus, erinevad laste ja peredele teenuste pakkujad, politseinikud, kohtunikud, advokaadid jms. Kokku osales neljas töötoas üle 70 huvilise.
Toimunud vestlusringides jäid kõlama osapoolte vahel järgmised teemad:
• vajalik suurendada inimeste teadlikkust perelepitusest, perenõustamisest ja pereteraapiast;
• lastekaitsjate TOP10 teemade nimekirjas on esikohal laste hooldusõigusküsimused. Laste vaimse tervise seisukohalt on perelepitusteenus väga vajalik. Teenusel on oluline koht lastekaitsesüsteemis.
• eestimaal elab palju multikultuurseid peresid, mistõttu vajatakse nii eesti, vene kui ka inglise keelt rääkivaid perelepitajaid;
• ennetusmeetmena tuleb panustada vanemaharidusse ja paarisuhte koolitustesse;
• lepitusvaldkonna arendamiseks ja edukaks perelepituseks on vajalik senisest suurem koostöö ametkondade ja spetsialistide vahel. Olulised võrgustiku juhtumipõhised kohtumised, koolitused ja supervisioonid.
Sügisest jätkame perelepitusalaste vestlusringidega 24.septembril Võru/Põlvas ja 10.oktoobril Narvas ning lõpetame ringkäigu 21.november Viljandis.


Eelmine
Perelepitusalane aluskoolituse 4.moodul toimus kohtumajas
Järgmine
Kuidas mõistlikult lahku minna?