Perelepitusalase täiendkoolitus

 27.09-29.09 2018 toimus perelepitusalane täiendkoolitus. 

Läbiviija oli Aloys Leyendecker ( AL-Institut Mediation & Konfliktmanagement,  Saksa Liitvabariigist pärit ja Euroopas sh Ida –Euroopas tunnustatud lepitusalane teadlane ja koolitaja). Ta on panustanud ka Läti Vabariigis perelepitusteenuse käivitamisse ja perelepitajate koolitamisse. Aloys omab teaduskraadi eripedagoogikas, teoloogias ja on litsenseeritud koolitaja lepituse erinevate valdkondade lõikes, samuti pikaajalise praktikaga ja tegev lepitajana. Aloys Leyendecker on kirjutanud lepitusvaldkonnast ning tema kirjutisi on avaldatud mitmes riigis ( sh Lätis, Venemaal jne).

Koolitus oli rahastatud Hasartmängumaksu Nõukogu toel. 

Täpsemalt on võimalik lugeda Aloys Leyendeckeri kohta lisaks https://www.in-mediation.eu/al-institut

Järgmine
Perelepitusalane aluskoolitus