Lepituse Instituut on rahvusvahelise võrgustikuga lepituse kompetentsikeskuseks Eestis ja tugev partner riigile professionaalse lepitusteenuse pakkumisel.

Meie missioon on:
  • olla lepituse valdkonna arendaja, pakkudes heatasemelist lepitajate väljaõpet
  • olla kompetentsi ja teavituskeskus lepitusalase valdkonna teadlikkuse tõstmisel
  • olla partneriks riigile lepitusvaldkonna teenuste rakendamise mudeli loomisel ja juurutamisel Eestis
Meie Instituudi õppekorralduse ja koolituse kvaliteedi tagamise alused on kättesaadavad SIIN